نادي تنمية الأعمال والمستثمرين

Kategoriler
Medya ve Pazarlama Birimi Yatırım ve projeler birimi

YATIRIMCILAR VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ’NİN ÜYELERİ GİRİŞİMCİLİK İNKÜBATÖRÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN YILLIK TOPLU İFTARA KATILDILAR.

Bena Girişimcilik İnkübatörü (Binaa Incubator for Entrepreneurship)’nün daveti üzerine, Yatırımcılar ve İş Geliştirme Derneğinin üyeleri, 21 Nisan 2022 Perşembe günü Bena Girişimcilik İnkübatörü tarafından düzenlenen yıllık toplu iftara katıldılar. İş adamlarını, yatırımcıları, girişimcileri ve uluslararası ve bölgesel kurumların temsilcilerini içeren bir iftardı. Bena Girişimcilik İnkübatörü Genel Müdürü Mustafa Al-Saqzli yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak, ortaklar ve iş adamları dostları arasında bir iletişim köprüsü olan bu toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnkübatörü ve kuruluşu hakkında kısa bir genel bakış, oynadığı rol, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme ve gençlerin çeşitli alanlarda kapasitelerini geliştirme konusundaki başarıları da açıklandı.

Yatırımcılar Ve İş Geliştirme Derneği'nin Üyeleri Girişimcilik İnkübatörü Tarafından Düzenlenen Yıllık Toplu İftara Katıldılar.

Kategoriler
Eğitim ve geliştirme birimi Yatırım ve projeler birimi

YATIRIMCILAR VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ, EĞİTİM KURSLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE DÖNEMSEL (PERİYODİK) FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR

Yatırımcılar ve İş Geliştirme Derneği dönemsel faaliyetleri kapsamında 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü sabah saat 10.00’da Toplu Kahvaltı ve üyelerin becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler içeren aylık etkinliğini İstanbul’da gerçekleştirdi.

Etkinliğin başlangıcında Yatırımcılar ve İş Geliştirme Derneği Başkanı Sn. Anas Omairan, katılan dernek üyelerini ve katılımcılardan gelen misafirleri selamlayarak, Herkesi, çeşitli alanlardaki yatırımlarının gelişmesine fayda sağlayacak becerilerini güçlendirmek için bu tür faaliyetlerden yararlanmaya davet etti. 

Etkinlik iki eğitim oturumunu içeriyordu. 

Etkinlik, ilk oturumun İstanbul’daki Mısır Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ekonomi Profesörü ve Ekonomik Etütler Birimi Direktörü olan ekonomi uzmanı Dr. Ahmed Zikrallah’a oturumuydu.  Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu, içinde bulunduğu krizleri ve içinde hangi yatırım fırsatlarının bulunduğunu anlattı.

İkinci oturum ise, ERP Finansal Sistemler için Ultimate Solutions Danışmanlık Direktörü Sayın Ammar Al-Qudsi’nin kurumsal muhasebe sistemleri hakkındaydı.

Şirket veya kurum içindeki muhasebe konularını kontrol etmek için şirketler için bir muhasebe sistemine sahip olmanın önemine değindi. Kurumların ve şirketlerin başarısında bir faktör olduğunu sayılmaktadır.

ULTIMATE SOLUTIONS firması ile yakın gelecekte koordine edilecek Dernek üyeleri için muhasebe sistemlerinde uygulamalı kurslar düzenlemek için  anlaşmaya varılmıştır. 

Dernek üyeleri için muhasebe sistemlerinde uygulamalı kurslar düzenlemek